Antigénové testy na COVID-19: ako fungujú?

V súčasnosti existuje na trhu už niekoľko typov overených testov na diagnostiku ochorenia COVID-19. Neustály nárast infikovaných však viedol špecialistov k vývoju takzvaných antigénových rýchlotestov. Ako tieto testy fungujú?

Testovanie na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 je podľa oznámení Európskej komisie z apríla 2020 základným aspektom boja proti šíreniu ochorenia COVID-19. „Úspešné zvládnutie pandémie si naliehavo vyžaduje širší záber testovania“, uvádza sa v Usmerneniach k diagnostickým testom in vitro na COVID-19 a ich funkčnosti.

V boji so šírením koronavírusu majú veľký potenciál práve antigénové rýchlotesty. Predstavujú veľmi rýchlu metódu hromadného testovania na akútnu prítomnosť vírusu COVID-19 v ľudskom organizme. Podľa Štátneho úradu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) je rýchlotesty možné použiť na získanie orientačného výsledku najmä v teréne a bez zázemia laboratórií.

koronavírus-covid-19Čo je antigén

Antigén, v angličtine antibody generating − protilátky tvoriaci, je látka, ktorá dokáže pri vstupe do organizmu vyvolať imunitnú reakciu a následne tvorbu protilátok. Ľudský imunitný systém s najväčšou pravdepodobnosťou nájde a zničí každý telu „neznámy“ proteín, ktorý nenesie kód génov vlastných organizmu. Antigény sú obvykle proteíny (bielkoviny) alebo polysacharidy. Ich súčasťou sú časti baktérií, vírusov a iných mikroorganizmov.

Antigénovými testami teda zisťujeme prítomnosť špecifickej bielkoviny − antigénu, ktorý je charakteristický len pre koronavírus.

Ako funguje antigénové testovanie

Pri antigénovom testovaní sa využíva výter z hltanu (cez ústnu dutinu) alebo z nosohltanu (cez nos). Ten sa následne vloží do reakčného roztoku, kde sa extrahujú antigény získané zo vzoriek. Následne sa roztok nakvapká do otvoru na testovacej kazete. Výsledková oblasť kazety je pokrytá protilátkami. Tie následne reagujú s odobratou vzorkou − ak vzorka obsahuje antigény vírusu, budú vo výsledkoch zvýraznené viaceré farebné línie.

Hlavnou výhodou antigénového testovania je rýchlosť a jednoduchosť použitia. Prevedenie testu aj s vyhodnotením trvá 15 – 30 minút. Je však určený pre profesionálnu aplikáciu in vitro, ktorú smie vykonávať len zaškolený zdravotnícky personál.

rýchlotesty na diagnostiku ochorenia COVID-19

Ďalšími výhodami sú špecificita/špecifickosť testu. Na viac ako 99,9 % vie rýchlotest potvrdiť alebo vyvrátiť ochorenie. To znamená, že pozitívny test na viac ako 99,9 % potvrdzuje ochorenie na COVID-19. Cenovo sú antigénové testy navyše oveľa dostupnejšie, v porovnaní s laboratórnymi RT-PCR testami.

Viac o antigénovom rýchloteste NADAL® COVID-19 sa dozviete na našej hlavnej stránke.

Zdroje:

https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/media/tlacove-spravy/typy-testov-pouzivanych-pri-diagnostike-ochorenia-covid-19?page_id=5351

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/testing_kits_communication_sk.pdf